Koha domov

Cenník

 

Členský poplatok – zaregistrovanie na 1 rok:

fyzické osoby nad 15rokov

..,- €

deti do 15 rokov

..,- €

poplatok za rodinné zápisné

..,- €

Jednorazové využitie služby:

poplatok za jednorazový vstup

..,- €

Znížený poplatok po predožení preukazu:

seniori, nezamestnaní

..,- €

dôchodcovia nad 70 rokov

..,- €

osoby s preukazom ZŤP

..,- €

Knižnično-informačné služby:

Rešerše:

Základný poplatok

..,- €

Zrýchlená rešerš

..,- €

Tlač 1 strany rešerše

..,- €

Zasielanie priebežných rešerší (ARI):

Základný mesačný poplatok

..,- €

Poplatok za 1 záznam

..,- €

Poplatok za kópiu - 1 strana A4

..,- €

Poplatok za kópiu - 1 strana A3

..,- €

Medziknižničná výpožičná služba:

a) vnútroštátna:

základný poplatok

..,- €

papierová kópia článku podľa cenníka poskytujúcej knižnice

..,- €

b) medzinárodná medziknižničná výpožičná služba:

Základný poplatok

..,- €

Ďalšie poplatky sú účtované podľa cenníka poskytujúcej knižnice:

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*

objednávka originálu dokumentu z ČR

..,- €

papierová kópia článku 1 strana A4

..,- €

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*

objednávka originálu dokumentu z fondov zahraničných knižníc

..,- €

papierová kópia článku

..,- €

*Poplatky sú uvádzané s DPH. Poplatky za kópie zo zahraničia sú uvádzané bez poplatkov za licencie a autorskoprávne poplatky, ktoré môžu byť prirátané k poplatku za sprostredkovanie kópie.

Za vybavenú objednávku sa pripočíta poštovné (podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.) a balné, za dodaný dokument určuje podmienky poskytujúca knižnica.

Balné

..,- €

Ďalšie služby

Rezervovanie dokumentu

..,- €

Oznam o vyhotovení rešerše a rezervovaní dokumentu poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s.

Telefonicky

..,- €

e-mailom

..,- €

Reprografické služby, tlač dokumentu:

Čiernobiele kopírovanie:

1 strana A4

..,- €

1 strana A3

..,- €

Farebné kopírovanie:

1 strana A4

..,- €

1 strana A3

..,- €

Skenovanie

..,- €

Verejný internet

..,- €

Zapojenie notebooku do elektrickej siete

..,- €

Využitie WiFi pripojenia na internet

..,- €

Použitie počítačového pracoviska v digitálnej študovni

..,- €

Sankčné poplatky

Prekročenie výpožičnej lehoty knižničných dokumentov 1 dokument/1 deň

..,- €

Oneskorené predĺženie výpožičnej lehotyknižničných dokumentov 1 dokument/1 deň

..,- €

Oneskorené vrátenie MVS:

za každý dokument a za každý začatých 7 dní

..,- €

Riaditeľská upomienka:

po sto dňoch prekročenia výpožičnej lehoty

..,- €

Rezervovanie:

nevyzdvihnutie si rezervovaného dokumentu

..,- €

Strata čitateľského preukazu:

1.duplikát

..,- €

2.duplikát

..,- €

3.duplikát

..,- €

Poplatok za poškodenie:

dokumentu podľa rozsahu poškodenia

..,- €

etikety čiarového kódu

..,- €


Prihláste sa do svojho účtu:

Ak nemáte prihlasovacie údaje, prosím kontaktujte vašu knižnicu.

Prevádzkované v systéme Koha